Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
23. ledna 2019 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Seychelles Tour Operator se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Seychelles Tour Operator a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Seychelles Tour Operator souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Seychelles Tour Operator shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Seychelles Tour Operator také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Seychelles Tour Operator automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Seychelles Tour Operator využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Seychelles Tour Operator.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Seychelles Tour Operator, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Seychelles Tour Operator nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Seychelles Tour Operator doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Seychelles Tour Operator. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Seychelles Tour Operator nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Seychelles Tour Operator a rodinu webů Seychelles Tour Operator.

Použití osobních informací

Seychelles Tour Operator shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Seychelles Tour Operator a k poskytování služeb, o které jste požádali. Seychelles Tour Operator také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Seychelles Tour Operator a jeho přidružených částí. Seychelles Tour Operator vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Seychelles Tour Operator neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Seychelles Tour Operator Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Seychelles Tour Operator může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Seychelles Tour Operator a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Seychelles Tour Operator nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Seychelles Tour Operator udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Seychelles Tour Operator za účelem zjištění, jaké služby Seychelles Tour Operator jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Seychelles Tour Operator, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Seychelles Tour Operator prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Seychelles Tour Operator nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Seychelles Tour Operator a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Seychelles Tour Operator nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Seychelles Tour Operator používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Seychelles Tour Operator nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Seychelles Tour Operator, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Seychelles Tour Operator nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Seychelles Tour Operator zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Seychelles Tour Operator uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Seychelles Tour Operator vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Seychelles Tour Operator nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Seychelles Tour Operator na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2002-2012   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation